Bij de nieuwe privacy wet is transparantie van groot belang bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.
In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG )  laten wij u het volgende weten.

Dit privacy beleid van a1pcshop.com, bedrijf voerende te Alle adressen van a1pcshop.com Rotterdam, heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens via de website www.a1pcshop.com Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt , verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de diensten van deze website en niet voor de website van derden.

De persoonsgegevens

Uw verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en de door uw gewenste diensten te kunnen verstrekken. De gegevens worden alleen opgeslagen indien de gekozen diensten dit verlangen. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of dit wettelijk verplicht is. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen ten alle tijden door u worden ingezien of veranderd.

Beveiliging

a1pcshop.com betracht de grootst mogelijke zorg met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. a1pcshop.com voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

a1pcshop.com bewaart uw persoonsgegevens is niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de noodzakelijke diensten of als wettelijk verplicht is.

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door a1pcshop.com.

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.

iPhone en Tablets

iMac

Our Clients